Φυσικά χρώματα γουνοδερμάτων

Βιζόν / Μινκ

Αλεπούς